Nettstedet Room328.com er en nettbasert tjeneste som tilbydes av Room328 AB (Room328). Ved å bruke nettstedet Room328 godkjenner medlemmene følgende brukervilkår, som utgjør en avtale mellom Room328 og hvert medlem. Room328 kan fra tid til annen endre vilkårene. Eventuelle endringer må følges.

Room328 muliggjør for medlemmene å få adgang til Lisensiert materiale i følge vilkårene i Lisensavtalen for sluttbrukere.

Sammendrag av Room328:s Brukeravtale

På Room328:s nettsted kan Medlemmene godkjenne Room328:s Brukeravtale og få adgang til Room328:s Lisensavtale for sluttbrukere. For medlemskap hos Room328 kreves at du registrerer deg. Både Medlem og Room328 er ansvarlige for at personlig informasjon holdes konfidensiell. Room328 og dess forskjellige tredjeparts leverandører, distributører og sjefer har opphavsrett til alt originalinnhold og alle originalbilder på dette nettsted. Beteende på Room328 bestemmes av vilkårene i Brukeravtalen som tillater at du deler materiale med andre på dette nettsted. Alt materiale som kan anses ulovlig eller ulempelig er forbudt på nettstedet. Room328 er ikke ansvarlig for andre nettsteder. Room328 har rett til å oppsige medlemskapet dit, og adgangen din til de forskjellige tjenestene på dette nettsted. Både Brukeravtalen og Lisensavtalen for sluttbrukere reguleres av Sveriges lovgivning.

Registrering

Før du blir medlem må du gjennomgå en registreringsprosess der du velger et Medlemsnavn (”Medlemsnavn”, ”Brukernavn” eller ”Innloggingsnavn”) og et passord. Medlemsnavnet dit brukes for å identifisere deg på Room328. Du kan logge inn på Room328 for å bruke tjenestene eller endre i informasjonen din, alt du er nødt til å gjøre er å angi Medlemsnavnet og passordet dit. Ved å registrere deg forsikrer du et e-postadressen som du angir er korrekt og at det tilhører deg samt at den er oppdatert.

Du er ansvarlig for at passordet holdes konfidensielt og for alle de aktiviteter som skjer når medlemsnavnet og passordet dit brukes. Du godkjenner umiddelbart å underrette Room328 på info@room328.com vid uautorisert bruk av din konto eller hvis du oppdager at forbrytelse mot sikkerheten er blitt begått.

Room328 sørger for at e-postadressen din, og annen informasjon, holdes strikt konfidensiell. Du bør unngå at bruke sådant som kan identifisere deg når du velger Medlemsnavn og ved publiseringer som kan risikere diskresjonen din, som f eks din e-postadresse, webadresse, for- og etternavn, gateadresse, telefon eller telefaksnummer, ansettelsessted, etc. Medlemmer som gjør sin personlige e-postadresse tilgjengelig for andre på Room328 er selve ansvarlige for sådan gjerning.

Eierskap

Room328 og dess forskjellige tredjeparts leverandører, distributører og sjefer har opphavsrett til alt originalinnhold og alle originalbilder på denne nettsted. Hele innholdet og utformningen av nettstedet beskyttes av internasjonale åndsverkslover. Alt innhold som blir overført av brukeren blir Room328:s eiendom og beskyttes av opphavsrett.

Materiale som finnes på denne nettsted eller som skapes fra materiale på denne nettsted må ikke reproduseres, viderepubliseres, distribueres, sendes videre, selges eller overføres. Room328 har eiendomsrett til alt materiale som hører til nettstedet. Room328 forbeholder seg retten til å bruke å oppdatere endringer av materiale som skapes av Room 328:s medlemmer. Medlem har rett til å laste ned, kopiere og lagre informasjon fra nettstedet for personlig bruk.

Innholdsbegrensinger

Alt innhold på dette nettsted tilbydes i nåværende skikk. Room328 kan ikke garantere at informasjonen som finnes på nettsidene er pålitelig eller korrekt. Alle gjerninger som brukeren gjør på nettstedet er individets ansvar.

Room328 kan innholde sider skapte av andre brukere og forfattere som gjør det mulig for deg og andre brukere at anslå informasjon, innhold, gi feedback og interagere i realtid. Du godkjenner at ikke: sende, anslå eller på noen annen måte å overføre materiale som Room328 anser vara ulovlig, skadelig, truende, vulgært, fornærmende, trakasserende, obskønt, pornografisk, ærekrenkende, villedende, en personlig angrep eller forulempende på noen måte. Room328 har rett at fjerne slikt innhold. Videre godkjenner du at ikke sende, anslå eller på annen måte overføre innhold som er en dele av tredjeparts henvisningsprogram, som i alt vesentlig mangler meningsfullt innhold eller som på noen måte kan være skadelig for Room328:s nettsted eller virksomhet.

Viss informasjon på Room328:s nettsted kommer fra deg eller fra andre brukere. Room328 er ikke ansvarlig for denne informasjon. Uansett hvis informasjonen kommer fra Room328 eller fra deg, er Room328 ikke ansvarlig for eventuelle skader som oppstår til konsekvens av at du har bruket informasjonen på dette nettsted.

Avhold fra garantiansvar

All bruk av dette nettsted skjer på medlems egen risiko. Nettstedet tilbydes i nåværende skikk og så som tilgjengelig.

Ansvarsbegrensning

Room328 fraskriver seg, i så stor utstrekning som mulig i følge tillempet lovgivning, fra alt ansvar for spesielle, uforutsette samt indirekte skader (inklusive, men ikke begrenset til, skader som beror på redusert gevinst, avbrudd i virksomheten, tap av forretningsinformasjon eller andre materielle taper) som oppstår som konsekvens av bruk, eller manglende mulighet til bruk av denne nettsted, selv om Room328 er blitt informert om muligheten at slike skader kan oppstå.

Andre nettsteder

Dette nettsted kan inneholde lenker til andre nettsteder. Disse nettsteder kontrolleres ikke av Room328 og Room328 og dess datterselskap er ikke ansvarlige for innholdet eller materialet på sådanne nettsteder. Room328 utsteller ingen representasjoner eller garantier som rører andre nettsteder. Hvis du beslutter deg for å besøke et nettsted som vi lenker til, skjer dette på egen risiko.

Oppsigelse

Room328 eier rett at begrense eller helt å nekte brukere adgang til dette nettsted, inklusive brukere som ved tidligere tilfelle har besøkt nettstedet. Room328 kan avslutte tjenestene, med eller uten årsak, uten foregående melding og med umiddelbar virke etter oppsigelse.

Lovgivning

Denne Brukeravtalen reguleres av Sveriges lovgivning.